Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 1. Mosebok 17:3–7, 11–12
(sammenlign 1. Mosebok 17:3–12)
(Gud innstiftet en omskjæringens pakt med Abraham. Dåpens ordinans og den alder når barn blir ansvarlige, blir åpenbart til Abraham.)
  3 Og det skjedde, at Abram falt på sitt ansikt og påkalte Herrens navn.
  4 Og Gud talte med ham og sa: Mitt folk har kommet på avveie fra mine formaninger og har ikke holdt mine ordinanser som jeg gav til deres fedre,
  5 og de har ikke aktet på min salvelse, og begravelsen eller dåpen hvorved jeg har befalt dem,
  6 men de har vendt seg bort fra befalingen og selv tatt til med tvettingen av barn og blodstenkning,
  7 og har sagt at den rettferdige Abels blod ble utgytt for synder, og har ikke visst i hva de står til regnskap for overfor meg.
  11 Og jeg vil innstifte en omskjæringens pakt med deg, og den skal være min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, i deres generasjoner, så du kan vite for alltid at barn ikke er ansvarlige for meg før de er åtte år gamle.
  12 Og du skal akte deg så du holder alle mine pakter som jeg inngikk med dine fedre, og du skal holde de bud som jeg har gitt deg ved min egen munn, og jeg vil være en Gud for deg og din ætt etter deg.