Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 17:10–14
(sammenlign Matteus 17:11–13)
(To Eliaser skulle komme — en for å forberede, og en for å gjenopprette.)
  10 Og Jesus svarte og sa til dem: Elias skal sannelig komme først og gjenopprette alle ting slik profetene har skrevet.
  11 Og videre sier jeg til dere at Elias allerede er kommet, og om ham er det skrevet: Se, jeg vil sende mitt sendebud, og han skal forberede veien for meg, og de kjente ham ikke, og har gjort med ham som de ville.
  12 Likeledes skal også Menneskesønnen lide under dem.
  13 Men jeg sier dere: Hvem er Elias? Se, dette er Elias som jeg sendte for å forberede veien for meg.
  14 Da forstod disiplene at han talte til dem om Johannes døperen og også om en annen som skulle komme og gjenopprette alle ting, slik det er skrevet av profetene.