Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 9:18–21
(Denne teksten er gjenopprettet av Joseph Smith og satt inn mellom Matteus 9:15 og Matteus 9:16)
(Jesus avviste fariseernes dåp, han gav Moseloven.)
  18 Da sa fariseerne til ham: Hvorfor vil du ikke ta imot oss med vår dåp, når du ser at vi holder hele loven?
  19 Men Jesus sa til dem: Dere holder ikke loven. Hvis dere hadde holdt loven, ville dere ha mottatt meg, for jeg er han som gav loven.
  20 Jeg mottar dere ikke med deres dåp, for den gagner dere intet.
  21 For når det som er nytt har kommet, er det gamle rede til å bli satt til side.