Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus: 7:9–11
(sammenlign Matteus 7:6)
(Del ikke rikets mysterier med verden.)
  9 Gå ut i verden og si til alle: Omvend dere, for himmelens rike har kommet dere nær.
  10 Og rikets mysterier skal dere holde for dere selv, for det er ikke rett å gi det som er hellig til hundene, ei heller å kaste perler for svin, for de tramper dem bare ned med sine føtter.
  11 For verden kan ikke ta imot det som dere selv ikke er i stand til å tåle, derfor skal dere ikke gi dem perler, for de vil bare snu seg og sønderrive dere.