Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 1. Mosebok 15:9–12
(sammenlign 1. Mosebok 15:1–6)
(Abraham så i et syn Guds Sønn og kjente til oppstandelsen.)
  9 Og Abram sa, Herre og Gud, hvordan kan du gi meg dette land til en evig arv?
  10 Og Herren sa: er jeg ikke i stand til å gi det til deg selv om du var død?
  11 Og hvis du skal dø, skal du likevel eie det, for den dag kommer da Menneskesønnen skal leve, men hvordan kan han leve hvis han ikke var død? Han må først levendegjøres.
  12 Og det skjedde, at Abram skuet fremover og så Menneskesønnens dager, og ble glad, og hans sjel fant hvile, og han trodde på Herren, og Herren regnet ham det til rettferdighet.