Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 4:18
(sammenlign Matteus 4:19)
(Det gamle testamentes profeter talte om Jesus.)
  18 Og han sa til dem: Jeg er ham det står skrevet om i profetene: Følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.