Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 4:1, 5–6, 8–9
(sammenlign Matteus 4:1, 5–6, 8–9; lignende endringer ble gjort i Lukas 4:2, 5–11)
(Jesus ble ledet av Ånden, ikke av Satan.)
  1 Så ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å være med Gud.
  5 Da ble Jesus tatt med opp til den hellige stad, og Ånden stilte ham på templets tinde.
  6 Da kom djevelen til ham og sa: Er du Guds sønn, så kast deg ned. For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på sine hender, for at du ikke skal støte din fot mot noen sten.
  8 Og igjen var Jesus i Ånden, og den tok ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet.
  9 Og djevelen kom til ham igjen og sa: Alle disse ting vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbe meg.