Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 3:43–46
(sammenlign Matteus 3:15–17)
(Jesus ble døpt av Johannes ved nedsenkning.)
  43 Og Jesus svarte og sa til ham: La meg bli døpt av deg, for således er det riktig av oss å oppfylle all rettferdighet. Da lot han det skje.
  44 Og Johannes gikk ned i vannet og døpte ham.
  45 Og Jesus, da han ble døpt, steg straks opp av vannet, og Johannes så, og se, himlene åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over Jesus.
  46 Og se, han hørte en stemme fra himmelen som sa: Dette er min elskede Sønn i hvem jeg har velbehag. Hør ham.