Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Matteus 3:24–26
(sammenlign Matteus 2:23)
(Jesu ungdom og barndom blir beskrevet.)
  24 Og det skjedde at Jesus vokste opp med sine brødre, og vokste seg sterk, og han ventet på Herren for at tiden for hans gjerning skulle komme.
  25 Og han tjente under sin far, og han talte ikke som andre mennesker, ei heller kunne han bli undervist, for han trengte ikke at noe menneske skulle lære ham.
  26 Og etter mange år, nærmet timen seg for hans gjerning.