Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Jesaja 42:19–23
(sammenlign Jesaja 42:19–22)
(Herren vil sende sin tjener til dem som er blinde.)
  19 For jeg vil sende min tjener til dere som er blinde, ja, en budbærer for å åpne de blindes øyne og åpne de døves ører,
  20 og de skal gjøres fullkomne til tross for deres blindhet, hvis de vil lytte til budbæreren, Herrens tjener.
  21 Du er et folk, som ser mange ting, men du gir ikke akt på det, du åpner ørene for å høre, men du hører ikke.
  22 Herren er ikke vel tilfreds med slikt et folk, men for sin rettferdighets skyld vil han gjøre loven stor og gjøre den ærefull.
  23 Du er et folk plyndret og røvet, dine fiender, alle sammen, har fanget deg i huler, og de har gjemt deg i fengsler, de har plyndret deg, og ingen ting er gitt tilbake, til ødeleggelse, og ingen sa: Gi tilbake.