Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Salmenes bok 24:7–10
(sammenlign Salmenes bok 24)
(Denne salmen feirer Kristi annet komme.)
  7 Løft hodene, O Jakobs slekter, og bli løftet opp, og Herren sterk og veldig, Herren mektig i strid, han som er herlighetens konge, skal grunnfeste dere for alltid.
  8 Og han vil rulle bort himlene, og vil komme ned for å forløse sitt folk, for å gjøre ditt navn evig, for å grunnfeste deg på sin evige klippe.
  9 Løft hodene, O Jakobs slekter, løft hodene, dere evige slekter, og Herrens hærskarer, kongenes konge.
  10 Selv herlighetens konge skal komme til dere, og skal forløse sitt folk, og skal grunnfeste dem i rettferdighet. Sela.