Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 1. Samuelsbok 16:14–16, 23
(sammenlign 1. Samuelsbok 16:14–16, 23; lignende endringer ble gjort i 1. Samuelsbok 18:10 og 19:9)
(Den onde ånd som kom over Saul, var ikke fra Herren.)
  14 Men Herrens Ånd vek fra Saul, og en ond ånd som ikke var av Herren, uroet ham.
  15 Og Sauls tjenere sa til ham: Se nå, en ond ånd som ikke er av Herren, uroer deg.
  16 La vår herre nå befale dine tjenere som står fremfor deg, å finne en mann som er dyktig til å spille harpe, og det skal skje, at når den onde ånd som ikke er av Gud, er i deg, at han skal spille med sin hånd, og du skal bli bra.
  23 Og det skjedde, at da den onde ånd som ikke var av Gud, kom over Saul, tok David en harpe og spilte med sin hånd, da kom Saul seg og ble frisk, og den onde ånd vek fra ham.