Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 2. Mosebok 34:1–2, 14
(sammenlign 2. Mosebok 34:1–2, 14; Lære og pakter 84:21–26)
(Det andre sett med stentavler som ble gitt til Moses, inneholdt en lavere lov enn det første.)
  1 Og Herren sa til Moses: Hogg deg ut to stentavler til, lik de første, så vil jeg skrive lovens ord på dem også, slik de ble skrevet på de første tavlene som du slo i stykker. Men det skal ikke være som på de første, for jeg vil ta bort prestedømmet fra deres midte, derfor skal min hellige orden, og dens ordinanser ikke gå foran dem, for mitt nærvær skal ikke være i deres midte, for at jeg ikke skal ødelegge dem.
  2 Men jeg vil gi dem loven som ved de første, men den skal være en lov av kjødelige bud, for jeg har sverget i min vrede at de ikke skal komme inn i mitt nærvær, til min hvile, i deres vandrings dager. Gjør derfor som jeg har befalt dere, og vær klar om morgenen og kom opp om morgenen til Sinais berg, og tre der frem for meg på toppen av fjellet.
(Jehova var ett navn som folket i Det gamle testamente kjente Jesus Kristus ved.)
  14 For du skal ikke tilbe noen annen gud, for Herren, hvis navn er Jehova, er en nidkjær Gud.