Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, Johannes’ åpenbaring 19:15, 21
(sammenlign Johannes’ åpenbaring 19:15, 21)
(Gud bruker Kristi ord for å slå nasjonene.)
  15 Og ut av hans munn utgår Guds ord, og med det vil han slå nasjonene, og han vil styre dem med sin munns ord og han tråkker vinpressen med Den Allmektige Guds strenghet og vrede.
  21 Og de gjenværende ble slått med ordet til ham som satt på hesten, og hans ord gikk ut fra hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.