Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut     Neste >
UTDRAG FRA JOSEPH SMITHS BIBEL-OVERSETTELSE
JSO, 1. Mosebok 9:21–25
(sammenlign 1. Mosebok 9:16–17)
(Regnbuen ble satt på himmelen som en påminnelse om Guds pakt med Enok og med Noah. I de siste dager vil hovedforsamlingen av Den førstefødtes menighet [Herrens Sion på Enoks tid, se Moses 7] slutte seg til de rettferdige på jorden.)
  21 Og buen skal være i skyen, og jeg vil se på den så jeg kan komme i hu den evige pakt som jeg gjorde med din fader Enok, at når menneskene ville holde alle mine bud, skulle Sion atter komme på jorden, Enoks by som jeg har tatt opp til meg.
  22 Og dette er min evige pakt, at når dine etterkommere vil ta imot sannheten, og se oppad, da vil Sion se nedad, og alle himlene vil ryste av glede, og jorden vil skjelve av fryd,
  23 og hovedforsamlingen av Den førstefødtes menighet skal komme ned fra himmelen og ta jorden i besittelse, og skal ha bolig der inntil enden kommer. Og dette er min evige pakt som jeg gjorde med din far Enok.
  24 Og buen skal være i skyen, og med dere vil jeg inngå min pakt som jeg har gjort mellom meg og dere, for enhver levende skapning som skal være på jorden.
  25 Og Gud sa til Noah: Dette er tegnet på pakten som jeg har gjort mellom meg og dere, for alt kjød som skal være på jorden.