Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut  
HVORDAN BRUKE INTERNETT-VERSJONEN AV
SKRIFTENE
Innledning

Internett-versjonen av Skriftene ble opprettet for å (1) bruke dagens teknologi til raskt å finne ressurser og informasjon i Skriftene samt (2) å ha tilgang til Kirkens korrekte og offisielle skrifter. Den inneholder hele teksten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges tre standardverker, som er Mormons bok -- Et annet testamente om Jesus Kristus, Lære og pakter og Den kostelige perle. Den inneholder dessuten studiehjelpemidlene i Veiledning til Skriftene som finnes i papirutgaven av disse skriftene -- en alfabetisk liste over emner i evangeliet, utdrag fra Joseph Smiths oversettelse av den engelske Bibelen (JSO), en kronologisk oversikt over Kirkens historie, kart og fotografier fra Kirkens historie samt bibelkart og -fotografier. Den alfabetiske listen over emner i evangeliet definerer utvalgte læresetninger, prinsipper, mennesker og steder som finnes i standardverkene. Den gir også viktige skriftstedhenvisninger til skriftstudium, både personlig og som familie.

Bruke navigasjonsfeltet

Navigasjonsfeltet og dets integrerte søkefunksjoner gir enkelt tilgang til Skriftene og tilhørende studiehjelpemidler. Navigasjonsfeltet finnes øverst på hver side. Det gir informasjon om hvor du befinner deg i Skriftene og gir deg verktøyer til å søke, vise sider og raskt hoppe til andre skriftsteder. Nedenfor finner du informasjon om disse verktøyene.

Skriftene-logoen

Du kan gå tilbake til nettstedets hovedmeny ved å klikke på logoen.

Studiehjelpemidler

Ved å klikke Studiehjelpemidler på høyre side av navigasjonsfeltet får du tilgang til de forskjellige delene av Veiledning til Skriftene. Studiehjelpemidlene omfatter en alfabetisk liste over emner i evangeliet, utdrag fra Joseph Smiths oversettelse av den engelske Bibelen (JSO), en kronologisk oversikt over Kirkens historie, kart og fotografier fra Kirkens historie samt bibelkart og -fotografier. Studiehjelpemidlene er utarbeidet for å kunne hjelpe deg å finne verdifulle ressurser i ditt skriftstudium. Informasjon om hvordan du bruker disse ressursene finnes i hvert hjelpekapittel.

Søk

Det finnes syv effektive søkemotorer eller -alternativer i Internett-utgaven av Skriftene. Du kan utføre søk ved å klikke Søk. For ytterligere hjelp kan du se søkesidene som finnes under hvert søkealternativ.

Ordsøk

Dette alternativet søker etter ord i Skriftene som matcher ord du har angitt i søkeboksen. Du kan angi ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Emnesøk

Dette alternativet søker etter emner i Skriftene som matcher ord du har angitt i søkeboksen. Relevante henvisninger hentes fra studiehjelpemidlene. Emnesøket analyserer emnene i studiehjelpemidlene og prøver å presentere de mest relevante skriftstedhenvisningene. Til forskjell fra et ordsøk, finner emnesøket henvisninger som spenner over et spekter av vers og henvisninger som går lenger enn selve ordene det søkes på. Du kan angi ett eller flere ord når du bruker Emnesøk.

Studiehjelpemiddelsøk

Dette alternativet søker etter titler, overskrifter eller oppføringer i studiehjelpemidlene (som det alfabetiske emneregisteret, fotografiene og kartene) som matcher ordene som er angitt i søkeboksen. Du kan angi ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Henvisningssøk

Dette alternativet søker etter skriftstedhenvisninger som er angitt i søkeboksen. Du kan angi én eller flere henvisninger i søkeboksen. Henvisningene kan kopieres og limes inn fra andre programmer. Det kreves standard henvisningsformat (for eksempel 1. Ne. 3:7).

Fotnotesøk

Dette alternativet søker etter fotnotene tilknyttet ett eller flere vers. For å starte et fotnotesøk, klikker du på et ord med fotnote i teksten eller angir henvisninger i søkeboksen, for så å klikke Vis fotnoter nederst på resultatsiden.

Krysshenvisningssøk

Dette alternativet søker etter alle krysshenvisninger i fotnotene og studiehjelpemidlene som peker «mot» et gitt skriftsted. Til sammenligning peker henvisningene i fotnotene i papirutgaven av Skriftene, på grunn av plassbegrensninger, bare «ut» til noen få utvalgte henvisninger og oppføringer i Veiledning til Skriftene. For å starte et krysshenvisningssøk, klikker du på et ord med fotnote i teksten eller angir henvisninger i søkeboksen, for så å klikke Vis krysshenvisninger nederst på resultatsiden.

Søk etter merkede henvisninger

Dette alternativet søker etter henvisninger du har merket for lagring og senere visning på Merkede henvisninger-siden. For å merke en henvisning klikker du på teksten i et skriftsted mens du holder nede Alt-tasten (på noen datamaskiner kalles denne tasten Alternate eller Option). Det merkede verset vil bli vist med rødt. Du kan merke opptil 75 henvisninger. For å fjerne merkingen av en henvisning, klikker du på den samme teksten igjen mens du holder nede Alt-tasten. Du kan fjerne alle merkede henvisninger ved å velge Fjern merkede henvisninger på søkeresultatsiden Merkede henvisninger.

Alternativer

Du kan velge alternative måter å vise eller hente informasjon på ved å klikke Alternativer. Du kan for eksempel (1) plassere en markør til høyre for det fotnotemerkede ordet for å indikere at fotnoten inneholder informasjon som er relevant for de valgte kategoriene, (2) skjule alle fotnotekoblingene i teksten og (3) velge det søkealternativet (ord, emner eller studiehjelpemidler) som vil bli aktivert som første søkemodus når du skriver ord i søkeboksen.

Merket

Klikk Merket øverst til høyre i navigasjonsfeltet for å søke etter henvisninger som du har merket for lagring og senere visning på søkeresultatsiden Merkede henvisninger. Merkede henvisninger vises bare om du har merket minst én henvisning. For å merke en henvisning, klikker du på teksten i et vers mens du holder nede Alt-tasten (på noen datamaskiner kalles denne tasten Alternate eller Option). Den merkede teksten vil bli vist med rødt. Du kan merke opptil 75 henvisninger. For å fjerne merkingen av en henvisning, klikker du på den samme teksten igjen mens du holder nede Alt-tasten. Du kan fjerne alle merkede henvisninger ved å velge Fjern merkede henvisninger på søkeresultatsiden Merkede henvisninger.

Hjelp

Hjelp-knappen (som du finner på høyre side av navigasjonsfeltet) fører deg til denne siden.

Språk

Internett-versjonen av Skriftene finnes på mange språk. Klikk Språk-knappen i navigasjonsfeltet for å velge de forskjellige språkversjonene. Bare den engelske versjonen inneholder Bibelen og alle studiehjelpemidlene.

Søk etter

Søk etter-boksen lar deg raskt finne ord, emner eller skriftstedhenvisninger i standardverkene og studiehjelpemidlene uten at du må gå til Søkealternativer-siden. Du kan angi ett eller flere ord eller én eller flere skriftstedhenvisninger (med standard henvisningsformat). Når du klikker Søk-knappen til høyre for søkeboksen, starter søket. Du finner mer informasjon om søking på Søkealternativer-siden.

Navigasjonsbane

På venstre side av navigasjonsfeltet viser Navigasjonsbane-feltet hvor du befinner deg på nettstedet. For eksempel viser «Skriftene>Mormons bok>Jakob>Kapittel 2» at du befinner deg i andre kapittel av Jakobs bok i Mormons bok. Du kan også klikke på en av de oppførte posisjonene i navigasjonsbanen for å åpne den siden. Første oppføring i hver bane er koblet til hjemmesiden på lds.org.

Skriv ut

Du kan skrive ut tekst og grafikk på enhver side ved å klikke Skriv ut øverst til venstre på innholdssidene. Denne funksjonen fjerner uvesentlig grafikk og tekst og omformaterer siden for utskrift. (Merk: Hvis du også vil ha utskrift av navigasjonsfeltet, må du bruke nettleserens utskriftsfunksjon.) Du kan også opprette en tilpasset sidetittel som vil vises øverst på den utskrevne siden. På Skriv ut-siden finner du alternativer for å skjule fotnoteindikatorene og uthevede søkeord før du skriver ut.

Forrige

Forrige-knappen (som du finner øverst til høyre på innholdssidene) fører deg til forrige side på samme nivå. Hvis du for eksempel befinner deg i Alma kapittel 32 og vil gå til Alma 31, klikker du Forrige-knappen. Hvis du viser fotnotene til et gitt vers og ønsker å gå til fotnotene til forrige vers, klikker du Forrige-knappen.

Neste

Neste-knappen (som du finner til høyre for Forrige-knappen) virker på samme måte som Forrige-knappen, bortsett fra at den fører deg frem en side istedenfor tilbake.

Fotnoter

Når du klikker et fotnotemerket ord i teksten, får du opp en side med utvidet fotnoteinnhold. Grunnleggende fotnoteinformasjon kan vises ved å holde (men ikke klikke) musepekeren over fotnotemerkede ord. Fotnotesider kan også velges progressivt ved å klikke < (forrige)- eller > (neste)-knappen i navigasjonsfeltet. Ved hjelp av alternativer i nettleseren din kan fotnotemerkede ord utheves med en valgt farge, understreking eller begge deler. Fotnoter kan også merkes med de vanlige opphøyde bokstavene a, b, c, … Fotnotemarkører ( • ) kan legges til for å merke fotnoter som bare inneholder informasjon av en viss type. Se også «Alternativer» under «Hvordan bruke navigasjonsfeltet».

Visning med flere vinduer

Ettersom du bruker en nettleser til å vise Skriftene, kan du benytte deg av nettleserens mange innbygde funksjoner. En av disse funksjonene er muligheten til å ha mer enn ett nettleservindu åpent samtidig. I noen nettlesere kan du opprette arkfaner for å vise flere sider i ett vindu. Disse funksjonene kan være svært nyttige til sidestillinger som å se fotnoter og vers samtidig, vers og studiehjelpemidler samtidig, og en rekke andre muligheter, som for eksempel å dra koblinger fra ett vindu til et annet. Se dokumentasjonen som følger med nettleseren din for å finne ut hvordan du oppretter og bruker flere vinduer eller faner.

Innstillinger i nettleseren

Internett-versjonen av Skriftene er designet for å se best ut når koblede ord ikke er understreket. Du kan gå til nettleserens «Alternativer»-side for å deaktivere understrekingsfunksjonen.