Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
Lære og pakter
I JESU KRISTI KIRKE
AV SISTE DAGERS HELLIGE
ÅPENBARINGER TIL
PROFETEN JOSEPH SMITH
MED NOEN TILFØYELSER AV HANS ETTERFØLGERE
I KIRKENS PRESIDENTSKAP