Skriftene      Studiehjelpemidler  | Søk  | Alternativer  | Merket  | Hjelp  | Norsk 
Skriv ut   < Forrige  Neste >
Nephis første bok
HANS REGJERINGSTID OG VIRKE
KAPITTEL 3
  7 Og det skjedde at jeg, Nephi, sa til min far: Jeg avil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen bbefaling uten at han cbereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem.

Fotnoter
7a
1 Sam 17:32.
1 Kong 17:11–15.
b
c
1M 18:14.
Fil 4:13.
1 Ne 17:3, 50.
  3 Og således ser vi at Guds befalinger må oppfylles. Og hvis menneskenes barn aholder Guds bud, nærer og styrker han dem og tilveiebringer midler så de kan utføre det han har befalt dem. Derfor bskaffet han oss det vi trengte mens vi oppholdt oss i villmarken.
L&p 5:34.
  34 Ja, av denne grunn har jeg sagt: Stans, og vent til jeg befaler deg, og jeg vil atilveiebringe midler, hvorved du kan utføre de ting jeg har befalt deg.