De Schriften      Studiemiddelen  | Zoeken  | Opties  | Gemarkeerd  | Help  | Nederlands 
Afdrukken     Volgende >
De
Leer en Verbonden
AFDELING 110
  1 DE asluier werd van ons verstand weggenomen en de bogen van ons begrip werden geopend.

Voetnoten
1a
b
LV 76:12, 19.
  12 door de macht van de aGeest werden onze bogen geopend en werd ons verstand verlicht, zodat wij de dingen Gods konden zien en begrijpen —
LV 136:32.
  32 Laat wie onwetend is awijsheid leren door zich te bverootmoedigen en de Heer, zijn God, aan te roepen, opdat zijn ogen open zullen gaan om te kunnen zien en zijn oren open zullen gaan om te kunnen horen;
LV 138:11.
  11 Terwijl ik deze dingen die ageschreven staan, overpeinsde, werden de bogen van mijn begrip geopend en de Geest des Heren crustte op mij en ik zag de scharen der ddoden, zowel klein als groot.