Pyhät kirjoitukset      Tutkimisen apuneuvot  | Hae  | Asetukset  | Merkityt kohdat  | Ohje  | Suomi 
Tulosta   < Edellinen  Seuraava >
Moosian kirja
LUKU 3
  25 Ja jos ne ovat pahoja, heidät jätetään oman syyllisyytensä ja iljetystensä kauhean anäkymän valtaan, mikä saa heidät vetäytymään pois Herran edestä bkurjuuden ja loputtoman piinan tilaan, josta he eivät enää voi palata; sen tähden he ovat juoneet tuomion omalle sielullensa.

Alaviitteet
25a
Alma 5:18.
  18 Tai voitteko muuten kuvitella itsenne tuoduiksi Jumalan tuomioistuimen eteen sielu täynnä syyllisyyttä ja katumusta, amuistaen kaiken syyllisyytenne, niin, täydellisesti muistaen kaiken jumalattomuutenne, niin, muistaen, että olette uhmanneet Jumalan käskyjä?
Alma 12:14–15.
  14 Sillä meidän asanamme tuomitsevat meidät, niin, kaikki meidän tekomme tuomitsevat meidät; meitä ei havaita tahrattomiksi, ja meidän ajatuksemmekin tuomitsevat meidät; ja tässä kauheassa tilassa me emme rohkene kohottaa katsettamme Jumalaamme; ja me olisimme iloisia, jos voisimme käskeä kallioita ja bvuoria kaatumaan päällemme ckätkemään meidät hänen edestään.
b
Morm. 8:38.
  38 Oi te saastaiset, te tekopyhät, te opettajat, jotka myytte itsenne siitä, mikä turmelee, miksi olette saastuttaneet Jumalan pyhän kirkon? Miksi ahäpeätte ottaa Kristuksen nimen päällenne? Miksi ette ajattele, että suurempiarvoinen on loputon onni kuin se bkurjuus, joka ei koskaan kuole — maailman cylistyksenkö tähden?