Pyhät kirjoitukset      Tutkimisen apuneuvot  | Hae  | Asetukset  | Merkityt kohdat  | Ohje  | Suomi 
Tulosta   < Edellinen  Seuraava >
ASIAHAKEMISTO
Urim ja tummim
Katso myös Näkijä; Rintakilpi.
Jumalan valmistamat välineet, joiden avulla ihminen voi saada ilmoitusta ja kääntää kieliä. Nämä heprean sanat merkitsevät “valot ja täydellisyydet”. Urimissa ja tummimissa on kaksi kiveä, jotka on kiinnitetty hopeakehyksiin, ja niitä käytettiin joskus rintakilven kanssa (OL 17:1; JS—H 35, 42, 52). Tästä maasta sen pyhitetyssä ja kuolemattomassa tilassa tulee suuri urim ja tummim (OL 130:6–9).
Pane oikeutta jakavan rintakilven sisään urim ja tummim, 2. Moos. 28:30. Sille, joka voittaa, minä annan valkoisen kiven, Ilm. 2:17. Hänellä on jotakin, millä hän voi katsoa ja kääntää, Moosia 8:13. Nämä kaksi kiveä minä annan sinulle, Et. 3:23–24, 28 (Et. 4:5). Joseph Smith sai ilmoituksia urimin ja tummimin kautta, OL lukujen 6, 11, 14–16 johdannot. Sinulle oli annettu kyky kääntää urimin ja tummimin avulla, OL 10:1. Kolmen silminnäkijän oli määrä nähdä urim ja tummin, jotka annettiin Jeredin veljelle vuorella, OL 17:1. Jumalan asuinpaikka on suuri urim ja tummim. Valkoisesta kivestä tulee urim ja tummim jokaiselle, joka sellaisen saa, OL 130:6–11. Minulla, Abrahamilla, oli urim ja tummim, Abr. 3:1, 4.