Pyhät kirjoitukset      Tutkimisen apuneuvot  | Hae  | Asetukset  | Merkityt kohdat  | Ohje  | Suomi 
Tulosta   < Edellinen  Seuraava >
ASIAHAKEMISTO
Smith, Joseph nuorempi
Profeetta, joka oli valittu palauttamaan Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko maan päälle. Joseph Smith syntyi 23. joulukuuta 1805 Vermontin osavaltiossa Amerikan yhdysvalloissa.
Isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät Josephille vuonna 1820, ja hän sai tietää, ettei yksikään kirkko maan päällä ollut tosi (JS—H 1–20). Myöhemmin hänelle ilmestyi enkeli Moroni, joka ilmoitti kultalevyjen kätköpaikan. Levyihin sisältyi Amerikan mantereen muinaisten kansojen aikakirja (JS—H 29–54).
Joseph käänsi kultalevyt ja julkaisi käännöksen vuonna 1830 nimellä Mormonin kirja (JS—H 66–67, 75). Vuonna 1829 hän sai pappeuden valtuuden Johannes Kastajalta sekä Pietarilta, Jaakobilta ja Johannekselta (OL 13; 27:12; 128:20; JS—H 68–70).
Joseph Smith ja muut perustivat Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon Jumalan käskystä 6. huhtikuuta 1830 (OL 20:1–4). Kirkko kasvoi Josephin johdolla Kanadassa, Englannissa ja Yhdysvaltain itäosassa, etenkin Ohiossa, Missourissa ja Illinoisissa. Vakavat vainot seurasivat Josephia ja pyhiä kaikkialle, minne he asettuivat. Joseph ja hänen veljensä Hyrum kärsivät marttyyrikuoleman Carthagessa Illinoisissa Amerikan yhdysvalloissa 27. kesäkuuta 1844.
Joosef, Jaakobin poika, profetoi Joseph Smithistä, 2. Nefi 3:6–15. Herra kutsui palvelijansa Joseph Smithin, koska hän tiesi tulevasta onnettomuudesta, OL 1:17 (OL 19:13). Joseph Smith asetettiin Jeesuksen Kristuksen apostoliksi ja tämän kirkon ensimmäiseksi vanhimmaksi, OL 20:2. Pietari, Jaakob ja Johannes asettivat Josephin apostoliksi, OL 27:12. Joseph ja Sidney Rigdon todistivat nähneensä Isän Ainosyntyisen, OL 76:23. Joseph Smith ja Oliver Cowdery näkivät Herran näyssä, OL 110:1–4. Herra kutsui Josephia johtavaksi vanhimmaksi, kääntäjäksi, ilmoituksensaajaksi, näkijäksi ja profeetaksi, OL 124:125. Joseph Smith on tehnyt ihmisten pelastamiseksi enemmän kuin kukaan toinen ihminen, paitsi ainoastaan Jeesus, OL 135:3.
Joseph Smithin julki tuomat pyhät kirjoitukset: Joseph käänsi osia enkeli Moronin hänelle antamista kultalevyistä, ja käännös julkaistiin vuonna 1830 nimellä Mormonin kirja. Hän sai Herralta myös monia ilmoituksia, joissa esitettiin perusoppeja ja kirkon organisaatio. Monet näistä ilmoituksista koottiin kirjaksi, jota kutsutaan nykyisin nimellä Oppi ja liitot. Hänen julki tuomiaan kirjoituksia on myös Kallisarvoisessa helmessä, joka sisältää innoitettuja käännöksiä Mooseksen, Abrahamin ja Matteuksen kirjoituksista, otteita hänen henkilökohtaisesta historiastaan ja todistuksestaan ja kolmetoista kirkon hyväksymää lausumaa opista ja uskosta.