Pyhät kirjoitukset      Tutkimisen apuneuvot  | Hae  | Asetukset  | Merkityt kohdat  | Ohje  | Suomi 
Tulosta   < Edellinen  Seuraava >
MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON
Uskonkappaleet
  8 Me uskomme, että aRaamattu on Jumalan bsanaa, sikäli kuin se on coikein käännetty; me uskomme myös, että dMormonin kirja on Jumalan sanaa.

Alaviitteet
8a
b
c
1. Nefi 13:20–40.
  20 Ja tapahtui, että minä, Nefi, näin, että he menestyivät maassa; ja minä näin akirjan, ja sitä kuljetettiin heidän keskuudessaan.
1. Nefi 14:20–26.
  20 Ja enkeli sanoi minulle: Katso, ayksi Karitsan kahdestatoista apostolista.
d