Pyhät kirjoitukset      Tutkimisen apuneuvot  | Hae  | Asetukset  | Merkityt kohdat  | Ohje  | Suomi 
Tulosta   < Edellinen  Seuraava >
MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON
Uskonkappaleet
  3 Me uskomme, että koko ihmissuku voi apelastua Kristuksen bsovituksen ansiosta cnoudattamalla evankeliumin dlakeja ja etoimituksia.

Alaviitteet
3a
Moosia 27:24–26.
  24 Sillä, hän sanoi, minä olen tehnyt parannuksen synneistäni, ja Herra on minut alunastanut; katso, minä olen Hengestä syntynyt.
Moos. 5:9.
  9 Ja sinä päivänä laskeutui Aadamin päälle aPyhä Henki, joka todistaa Isästä ja Pojasta sanoen: Minä olen Isän bAinosyntyinen alusta asti, vastedes ja ikuisesti, niin että koska sinä olet clangennut, sinut voidaan dlunastaa, ja koko ihmissuku, vieläpä kaikki, jotka tahtovat.
b
c
d
e