Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
MOSIJAS BOG
KAPITEL 4
  12 Og se, jeg siger jer, at hvis I gør dette, skal I altid fryde jer og være fyldt af Guds akærlighed og altid bblive ved med at have forladelse for jeres synder; og I skal vokse i kundskab om hans herlighed, han som har skabt jer, eller i kundskaben om det, der er ret og sandt.

Fodnoter
12a
b
Mosi 4:26.
  26 Og se, af hensyn til dette, som jeg har talt til jer – det vil sige af hensyn til at blive ved med at have forladelse for jeres synder fra dag til dag, så I kan avandre skyldfri for Gud – ønsker jeg, at I skal bgive af jeres gods til de cfattige, enhver i forhold til det, som han har, så som at dbespise de sultne, klæde de nøgne, besøge de syge og yde dem lindring, både åndeligt og timeligt i forhold til deres trang.
Alma 4:13–14.
  13 Se, dette blev en stor årsag til klageråb blandt folket, mens andre ydmygede sig og bistod dem, som stod i behov for deres bistand, ved blandt andet at agive af deres gods til de fattige og de trængende, bespise de sultne og lide alle slags btrængsler for Kristi cskyld, der skulle komme ifølge profetiens ånd,
Alma 5:26–35.
  26 Og se nu, jeg siger jer, mine brødre, hvis I har oplevet en aforandring i hjertet, og hvis I har følt lyst til at synge bsangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge, om I også cføler således nu?
L&P 20:31–34.
  31 og vi ved også, at ahelliggørelse ved vor Herre og frelsers Jesu Kristi nåde er retfærdig og sand for alle dem, der elsker og tjener Gud af al deres bkraft, sind og styrke.