Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående
MOSIJAS BOG
KAPITEL 2
  41 Og endvidere ønsker jeg af jer, at I skal tænke på den velsignede og alykkelige tilstand for dem, der holder Guds befalinger. For se, de er bvelsignede i alt, både timeligt og åndeligt; og hvis de holder ctrofast ud til enden, bliver de modtaget i dhimlen, så de derved kan bo hos Gud i en tilstand af aldrig ophørende lykke. O husk, husk, at dette er sandt, for Gud Herren har talt det.

Fodnoter
41a
4 Ne 1:15–18.
  15 Og det skete, at der aikke var nogen strid i landet på grund af Guds kærlighed, som boede i folkets hjerte.
b
c
L&P 6:13.
  13 Hvis du vil gøre godt, ja, og aholde btrofast ud til cenden, skal du blive frelst i Guds rige, hvad der er den største af alle Guds gaver; for der er ingen større gave end dfrelsens gave.
d