Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 29
  45 for de elsker mørke frem for lys, og deres agerninger er onde, og de får deres bløn af den, som de vælger at adlyde.

Fodnoter
45a
Joh 3:18–20.
L&P 93:31–32.
  31 Se, heri ligger menneskets ahandlefrihed, og heri ligger menneskets fordømmelse; fordi det, der har været fra begyndelsen, er btydeligt tilkendegivet for dem, og de modtager ikke lyset.
b
Mosi 2:32–33.
  32 Men, o mit folk, pas på, at der ikke opstår astridigheder blandt jer, og I vælger at adlyde den onde ånd, som blev omtalt af min far Mosija.
Alma 3:26–27.
  26 Og på ét år blev tusinder og ti tusinder af sjæle sendt til den evige verden, så de kunne høste deres aløn efter deres gerninger, om de var gode, eller om de var onde, for at høste evig lykke eller evig elendighed i overensstemmelse med den ånd, som de valgte at adlyde, om det var en god ånd eller en ond.
Alma 5:41–42.
  41 Hvis et menneske derfor frembringer agode gerninger, lytter han til den gode hyrdes røst, og han følger ham; men hver den, der frembringer onde gerninger, han bliver bDjævelens barn, for han lytter til hans røst og følger ham.
Alma 30:60.
  60 Og således ser vi enden for den, som fordrejer Herrens veje; og således ser vi, at aDjævelen ikke bstøtter sine børn på den yderste dag, men hastigt drager dem ned til chelvede.