Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 29
  13 For en abasun skal lyde både længe og højt ligesom på Sinajbjerget, og hele jorden skal skælve, og de skal bkomme frem – ja, de cdøde, som døde i mig, for at modtage en dkrone af retfærdighed og for at blive klædt, eligesom jeg er, for at være hos mig, så vi kan være ét.

Fodnoter
13a
L&P 43:18.
  18 For den dag kommer, da Herren skal lade sin arøst høre fra himlen; himlene skal bryste, og jorden skal cbæve, og Guds dbasun skal lyde både længe og højt og skal sige til de slumrende folkeslag: I hellige, estå op og lev; I syndere, fbliv og gsov, indtil jeg atter kalder.
L&P 45:45.
  45 Men førend Herrens arm falder, skal en engel blæse i sin abasun, og de hellige, som har sovet, skal bkomme frem for at møde mig i cskyen.
b
L&P 76:50.
  50 Og igen aflægger vi vidnesbyrd – for vi så og hørte, og dette er avidnesbyrdet om Kristi evangelium angående dem, der skal komme frem i de retfærdiges bopstandelse
c
L&P 88:97.
  97 Og de, som har sovet i deres grave, skal akomme frem, for deres grave skal blive åbnet; og også de skal blive taget op for at møde ham midt i himlens søjle.
L&P 133:56.
  56 Og de ahelliges bgrave skal blive cåbnet; og de skal komme frem og stå ved Lammets dhøjre hånd, når han skal stå på eZions bjerg og på den hellige by, fDet Ny Jerusalem; og de skal synge gsangen om hLammet dag og nat, for evigt og altid.
d
e
L&P 76:94–95.
  94 De, der abor i hans nærhed, er den bFørstefødtes menighed; og de ser, som de bliver set, og ckender, som de er kendt, idet de har modtaget af hans fylde og af hans dnåde;
L&P 84:35–39.
  35 Og videre, alle de, der modtager dette præstedømme, modtager mig, siger Herren;