Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  94 Og fra dette tidspunkt af giver jeg ham, at han kan være profet og aseer og åbenbarer for min kirke ligesom min tjener Joseph,

Fodnoter
94a
L&P 107:91–92.
  91 Og videre, den pligt, der påhviler præsidenten over embedet i det høje præstedømme, er at apræsidere over hele kirken og at være ligesom bMoses