Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  91 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad min tjener William blive udpeget, ordineret og salvet til rådgiver for min tjener Joseph i stedet for min tjener Hyrum, så min tjener Hyrum kan overtage det præstedømme- og apatriarkembede, som blev givet ham af hans far ved velsignelse og også ved ret,

Fodnoter
91a
L&P 107:39–40.
  39 Det er de tolvs pligt at ordinere aevangelister i alle store grene af kirken, sådan som det skal blive udpeget for dem ved åbenbaring.