Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  42 Og ajeg vil vise min tjener Joseph alt det, som vedrører dette hus og dets præstedømme og det sted, hvorpå det skal bygges.

Fodnoter
42a
L&P 95:14–17.
  14 lad det derfor bygge på den måde, som jeg skal vise tre af jer, som I skal udpege og ordinere til denne magt.