Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  39 Derfor, sandelig siger jeg jer, at jeres asalvelser og jeres tvætninger og jeres bdåbshandlinger for de døde og jeres chøjtidelige forsamlinger og jeres minderitualer for jeres dofre ved Levis sønner og for jeres orakler på jeres ehelligste steder, gennem hvilke I modtager budskaber, og jeres lovbud og retsregler, som skal tjene til påbegyndelse af åbenbaringerne om og grundlæggelsen af Zion og til herlighed, ære og begavelse for alle hendes indbyggere, er indstiftet ved den ordinance, der hører til mit hellige hus, som mit folk altid er blevet befalet at bygge til mit hellige navn.

Fodnoter
39a
2 Mos 29:7.
b
c
L&P 88:117.
  117 Derfor, sandelig siger jeg jer mine avenner: Indkald jeres højtidelige forsamling, sådan som jeg har befalet jer.
d
L&P 13:1.
  1 TIL jer, mine medtjenere, aoverdrager jeg i Messias’ navn bArons præstedømme, som besidder nøglerne til cenglebetjening og til domvendelsens evangelium og til edåb ved nedsænkning til syndernes forladelse; og dette skal aldrig mere tages fra jorden, førend fLevis sønner atter bringer Herren et offer i gretfærdighed.
L&P 84:31.
  31 Derfor, som jeg sagde angående Moses’ sønner – for Moses’ sønner og også Arons sønner skal bringe en antagelig aoffergave og et antageligt offer i Herrens hus, hvilket hus skal bygges til Herren i denne slægt på det bindviede sted, som jeg har udpeget –
L&P 128:24.
  24 Se, aHerrens store dag er for hånden; og hvem kan budholde den dag, han kommer, og hvem kan bestå, når han viser sig? For han er som en csmelters ild og som en tvætters lud; og han skal sidde som en, der dsmelter og renser sølv, og han skal rense eLevis sønner og lutre dem som guld og sølv, så de kan bringe Herren et foffer i retfærdighed. Lad os derfor som kirke og som folk og som sidste dages hellige bringe Herren et offer i retfærdighed; og lad os i hans hellige tempel, når det bliver færdigt, fremlægge en bog, som indeholder sådanne goptegnelser om vore døde, som skal være al antagelse værd.
JS–H 1:69.
  69 Til jer, mine medtjenere, overdrager jeg i Messias’ navn aArons præstedømme, som besidder nøglerne til englebetjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse; og dette skal aldrig mere tages fra jorden, førend bLevis sønner atter bringer Herren et offer i retfærdighed.
e
Ez 41:4.
L&P 45:32.
  32 Men mine disciple skal astå på hellige steder og skal ikke lade sig flytte; men blandt de ugudelige skal menneskene opløfte deres røst og bforbande Gud og dø.
L&P 87:8.
  8 aStå I derfor på hellige steder og lad jer ikke flytte, førend Herrens dag kommer; for se, den bkommer hurtigt, siger Herren. Amen.
L&P 101:22.
  22 Se, det er min vilje, at alle de, som påkalder mit navn og tilbeder mig i overensstemmelse med mit evigtvarende evangelium, skal asamle sig og bstå på hellige steder