Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  29 For en adøbefont er der ikke på jorden, så de, mine hellige, kan blive bdøbt for dem, der er døde –

Fodnoter
29a
L&P 128:13.
  13 Følgelig blev adøbefonten indført som et bsindbillede på graven, og det blev befalet, at den skulle stå på et sted under det sted, hvor de levende plejer at forsamle sig for at fremstille de levende og de døde, for at alt må have sin lighed, og for at de kan stemme overens med hinanden – idet det, der er jordisk, stemmer overens med det, der er himmelsk, sådan som Paulus har sagt, Første Korintherbrev 15:46, 47 og 48:
b
1 Kor 15:29.
L&P 127:6.
  6 Sandelig, så siger Herren til jer angående jeres døde: Når nogen af jer bliver adøbt for jeres døde, lad der da være en bskriver, og lad ham være øjenvidne til jeres dåbshandlinger; lad ham høre med sine ører, så han kan vidne troværdigt, siger Herren;
L&P 138:33.
  33 Disse blev undervist i atro på Gud, omvendelse fra synd, bstedfortrædende dåb til csyndernes forladelse, dHelligåndsgaven ved håndspålæggelse,