Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  21 Jeg siger derfor dig: Jeg besegler på hans hoved embedet som abiskop, ligesom min tjener Edward Partridge, så han kan modtage det, der helliges af mit hus, så han kan dele velsignelser ud på hovedet på de fattige blandt mit folk, siger Herren. Lad ingen foragte min tjener George, for han skal ære mig.

Fodnoter
21a
L&P 41:9.
  9 Og videre, jeg har kaldet min tjener aEdward Partridge; og jeg giver den befaling, at han skal udpeges ved kirkens røst og ordineres til bbiskop for kirken og til at forlade sit arbejde som købmand og til at cbruge al sin tid til at arbejde for kirken;