Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  19 så jeg, når han afslutter sin gerning, må tage ham til mig, ligesom jeg gjorde med min tjener aDavid Patten, som er hos mig på dette tidspunkt, og også med min tjener bEdward Partridge og ligeså min alderstegne tjener cJoseph Smith sen., som sidder dhos Abraham ved hans højre hånd, og velsignet og hellig er han, for han er min.

Fodnoter
19a
L&P 124:130.
  130 aDavid Patten har jeg btaget til mig; se, hans præstedømme tager ingen fra ham; men sandelig siger jeg jer: En anden kan blive udpeget til det samme kald.
b
c
d
L&P 137:5.
  5 Jeg så fader aAdam og bAbraham og min cfar og min dmor, min bror eAlvin, som er sovet ind for længe siden,