Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  124 For det første giver jeg jer Hyrum Smith som apatriark for jer og som den, der besidder min kirkes bbeseglende velsignelser, nemlig cforjættelsens hellige Ånd, hvormed I er blevet dbeseglet til forløsningens dag, så I ikke skal falde, på trods af fristelsens estund, som kan komme over jer.

Fodnoter
124a
b
c
L&P 76:53.
  53 og som sejrer ved tro og bliver abeseglet ved bforjættelsens hellige Ånd, som Faderen udgyder over alle dem, der er retfærdige og trofaste.
L&P 88:3–4.
  3 Derfor sender jeg nu en anden aTalsmand til jer, ja, til jer, mine venner, for at den kan blive i jeres hjerte, ja, bforjættelsens hellige Ånd, hvilken anden Talsmand er den samme, som jeg lovede mine disciple, sådan som det står skrevet i Johannes’ vidnesbyrd.
d
Ef 4:30.
e
Åb 3:10.