Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
Lære og Pagter
AFSNIT 124
  104 Og hvis han vil bringe mig et antageligt offer og bekendelser og forblive hos mit folk, se, da vil jeg, Herren jeres Gud, helbrede ham, så han skal være helbredt; og han skal igen opløfte sin røst på bjergene og være atalsmand for mit ansigt.

Fodnoter
104a
2 Mos 4:14–16.
2 Ne 3:17–18.
  17 Og Herren har sagt: Jeg vil lade en Moses fremstå, og jeg vil give ham magt i en stav, og jeg vil give ham dømmekraft til at skrive. Dog vil jeg ikke løse hans tunge, så han skal tale meget, for jeg vil ikke gøre ham mægtig i tale. Men jeg vil askrive min lov for ham med min egen hånds finger, og jeg vil udpege en btalsmand for ham.
L&P 100:9–11.
  9 Og jeg anser det for nødvendigt, at du, min tjener Sidney, bliver atalsmand over for dette folk; ja, sandelig, jeg vil ordinere dig til dette kald, ja, til at være talsmand for min tjener Joseph.