Skrifterne      Studiehjælp  | Søg  | Funktioner  | Markerede  | Hjælp  | Dansk 
Udskriv   < Foregående  Næste >
TREDJE NEFI
Nefis Bog

AF NEFI, SØN AF NEFI, SOM VAR HELAMANS SØN
KAPITEL 27
  31 Se, jeg ønsker, at I skal forstå; for jeg mener dem af adenne slægt, som bnu er i live, og ingen af dem er fortabt, og i dem har jeg en fylde af cglæde.

Fodnoter
31a
3 Ne 28:23.
  23 Og det skete, at de således gik omkring blandt hele Nefis folk og prædikede Kristi aevangelium for alle folk på landets overflade, og de blev omvendt til Herren og blev optaget i Kristi kirke, og således blev de folk, der levede i bdet slægtled, velsignet i overensstemmelse med Jesu ord.
b
3 Ne 9:11–13.
  11 Og fordi de stødte dem alle ud, så der ingen retfærdige var blandt dem, sendte jeg aild ned og slog dem ihjel, så deres ugudelighed og vederstyggeligheder måtte blive skjult fra mit ansigt, så blodet fra profeterne og de hellige, som jeg sendte ud blandt dem, ikke skulle råbe til mig bfra jorden imod dem.
3 Ne 10:12.
  12 Og det var den amere retfærdige del af folket, som var blevet reddet, og det var dem, der tog imod profeterne og ikke stenede dem; og det var dem, der ikke havde udgydt de helliges blod, der blev skånet –
c