Ang mga Kasulatan      Mga Tabang sa Pagtuon  | Pangita  | Gitiman-an  | Tabang  | Cebuano 
Mga Opsyon

Timan-an ang mga footnote
nga may sulod nga:
Mga Footnote:
Awtomatik nga pagpangita:
Mga margin sa kapitulo:

  

Timan-an ang mga footmote nga may sulod nga
Kini nga himan magbutang og timaan sa unod sa footnote [footnote content marker] ( • ) sa tuo sa mga pulong nga may footnote (pananglitan, cpag-ampo ). Ang timaan sa unod sa footnote nagpasabot nga ang footnote adunay impormasyon nga katugbang sa mga kategoriya nga gipili sa mga kahon sa ibabaw (HEB, IE, OR, GS). Mahimo kang mopili og usa o daghan pa nga mga kategoriya sa unod [content] matag higayon. Kini nga himan [feature] magtugot kanimo nga makita dayon ang tanang mga footnote nga may sulod, pananglitan, Giya ngadto sa mga Kasulatan (GK) nga mga pakisayran, nga bisan dili ablihon ang unod sa kada footnote.
Mga Footnote
Pilia kini nga opsyon sa pagtago sa tanang mga link sa footnote nga naa sa teksto sa kasualtan ug sa pagtago sa a, b, c, ... nga mga superscript sa footnote. (Pahibalo: Kon dili ka gusto nga makita ang mga timailhan sa footnote sa inyong inimprinta nga pahina, pilia kini nga himan [feature] sa dili pa iimprinta o pilia ang Itago ang mga Footnote nga opsyon diha sa Iimprinta nga pahina.) Ang pagklik sa usa ka pulong sa teksto sa kasulatan nga may footnote mopakita og pahina sa gipalapdan nga unod sa footnote. Ang nag-una [basic] nga impormasyon sa footnote mahimong mapakita pinaagi sa pagtudlo og kadiyot (apan dili i-klik) ang cursor diha sa mga pulong nga may footnote.
Awtomatik nga pagpangita
Kini nga opsyon magtugot kanimo sa pagpili sa awtomatik [default] nga opsyon sa pagpangita (Pangita og Pulong, Pangita og Hilisgutan, o Pangita og mga Tabang sa Pagtuon) nga palihokon isip mao ang inisyal nga modo sa pagpangita kon ang mga pulong gisulat diha sa search box.
Sa pag-update sa imong (mga) pagpili ug pagbalik ngadto sa imong nauna nga pahina, i-klik ang Ipabilin ang mga Opsyon.